Tiếng Trung Online Zhong Ruan - Học tiếng Trung kiểu gì cũng có

Gọi ngay cho chúng tôi:

0979949145

Học online trên nền tảng nào?

06/03/2021
0 bình luận

Tại tiếng Trung Online Zhong Ruan, chúng tôi dạy tiếng Trung trên 2 nền tảng là Teams và Skype. Học viên sẽ tương tá...

Một lớp học có bao nhiêu học viên?

06/03/2021
0 bình luận

Tại trung tâm, chúng tôi có các lớp nhóm cố định từ 4-6 học viên. Nếu học viên muốn linh động về thời gian học và...

Hotline: 0979 949 145