Phân biệt 必须、不得不

Trong quá trình học tiếng Trung, trong văn viết hoặc khi giao tiếp, thỉnh thoảng các bạn sẽ bị bối rối giữa “必须”、“不得不” về cách sử dụng, trong trường hợp nào thì dùng “必须”, trong trường hợp nào dùng “不得不”. Bài viết này sẽ giúp các bạn phân biệt  “必须”、“不得不”

1. Phân tích loại từ và nghĩa của từ

Từ

Loại từ

Nghĩa

Chức năng ngữ pháp

Câu ví dụ

必须

Phó từ

Thể hiện nhất định phải làm điều gì đó theo lý theo tình

Trạng ngữ

他是我的朋友, 我必须帮他

不得不

Phó từ

Thể hiện phải làm một điều gì đó do không có lựa chọn khác

Trạng ngữ

因为没钱,我不得不放弃学业。

2. So sánh cách sử dụng

Từ

差不多

几乎

Đặc điểm chủ ngữ

Chủ ngữ có thể là người, cũng có thể là sự vật, sự việc. Ví dụ:

我必须好好学习,考上大学。

一切计划必须建立在实事求是得基础上。

这个工作今天必须完成。

Chủ ngữ thông thường là người hoặc đơn vị do người tạo nên. Ví dụ:

由于没有赶上末班车,我不得不走路回家。

由于经济危机,公司不得不关门。

Dùng trong câu cầu khiến

Có thể dùng trong câu cầu khiến, thể hiện mệnh lệnh, yêu cầu. Ví dụ:

明天必须交作业。

必须打扫干净!

现在你必须关上电脑。

Không thể dùng trong câu cầu khiến

饭钱不得不洗手。

你明天不得不准时到达会场。

医院里,不得不保持安静。

Vị trí trong câu so với chủ ngữ

Có thể đứng sau chủ ngữ, cũng có thể đứng trước chủ ngữ. Ví dụ:

你必须写完作业。

必须你们两个一起去。

监考老师必须提前十分钟到。

必须学生自己跟老师请假。

Có thể đứng sau chủ ngữ, không được đứng trước chủ ngữ. Ví dụ:

因为没有完成工作,我不得不加班。

因为脚疼,他不得不穿拖鞋。

宿舍没房间了,我不得不住校外。

---------------------------------------------------------------

TIẾNG TRUNG ONLINE ZHONG RUAN

Dẫn Đầu Xu Hướng Online

Hotline: 0979949145

Facebook: https://www.facebook.com/tiengtrungonlinezhongruan

Website: https://zhongruan.edu.vn/

Email: [email protected]

Bình luận

BÀI VIẾT KHÁC