Tiếng Trung Online Zhong Ruan - Học tiếng Trung kiểu gì cũng có

Gọi ngay cho chúng tôi:

0979949145

Quy chế học phí, chính sách bảo lưu tại trung tâm.

Đăng bởi Zhongruan vào lúc 16/03/2021

QUY CHẾ HỌC PHÍ

1. Chính sách bảo lưu khóa học 

Học viên học tại tiếng Trung Online Zhong Ruan được trung tâm hỗ trợ bảo lưu khóa học 1 lần duy nhất khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

+ Trung tâm chỉ đồng ý bảo lưu với các yêu cầu chính đáng, bất khả kháng (sức khỏe không đảm bảo, tai nạn,...)

+ Bảo lưu khi học viên chưa vượt quá 50% số buổi của khóa học đó.

+ Đã nộp đủ học phí.

Thời gian bảo lưu là trọn đời. Sau thời gian bảo lưu, học viên muốn tham gia lại lớp học thì chủ động liên hệ với trung tâm ít nhất 2 tuần trước khi khóa mới bắt đầu. 

2. Chính sách hoàn học phí 

+ Trung tâm không thực hiện việc hoàn học phí đối với các học viên đã đăng ký thành công khóa học tại trung tâm. 

+ Trong trường hợp do các yếu tố bất khả kháng làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của học viên, trung tâm sẽ đưa ra biện pháp tốt nhất để đảm bảo quyền lợi cho học viên. 

 

 

 

Hotline: 0979 949 145