Tiếng Trung Online Zhong Ruan - Học tiếng Trung kiểu gì cũng có

Gọi ngay cho chúng tôi:

0979949145

TỔNG HỢP ĐỀ THI TỪ HSK 1 ĐẾN HSK 6

Đăng bởi Zhongruan vào lúc 26/02/2021

TỔNG HỢP ĐỀ THI TỪ HSK 1 ĐẾN HSK 6

Bài viết hôm nay, trung tâm gửi đến các bạn các đề thi thử từ HSK 1 đến HSK 6. Để đạt được trình độ mong muốn, ngoài khả năng nhạy bén với ngôn ngữ thì siêng năng và chăm chỉ cũng là một trong những yếu tố khá quan trọng làm nên thành công của chúng ta đấy! 

>> Tìm hiểu thêm Trung Tâm Hoa Ngữ Zhong Ruan học phí chỉ 90.000VND

=>Tham khảo 5.000 Từ vựng HSK 1 - 6 giúp đạt kỳ thi điểm cao: https://zhongruan.edu.vn/5000-tu-vung-hsk-1-6-co-file-pdf-tai-ve-1646814283.html

1.Tuyển tập đề thi HSK 1

Đề thi hsk1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung, các bạn đang theo học giáo trình Hán ngữ 1 để kiểm tra trình độ của mình. Thông thường người học tiếng Trung sẽ không thi để lấy chứng chỉ HSK1, tuy nhiên đề thi HSK1 là những tài liệu hữu ích để các bạn luyện tập và nâng cao trình độ tiếng Trung của mình.

ĐỀ THI HSK1 SỐ 1:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FR0JJSU14M016MXM

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FbHlscFpzVHJON2s

ĐỀ THI HSK1 SỐ 2:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FdjVXTE03M2t5SmM

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FSU1CWUV6Wktlb1k

ĐỀ THI HSK1 SỐ 3:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FNC1xbWl4akUyWTQ

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-Fb2hWc2xUNFc3aU0

ĐỀ THI HSK1 SỐ 4:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-Fdm1mRUVjbzhoT3c

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FT2pVRXZkYl9Ca28

ĐỀ THI HSK1 SỐ 5:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FWWNQVm05dHVmdVk

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FUmhGUER1WmNIcFU

ĐỀ THI HSK1 SỐ 6:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FbU9GM0NCRUlYWWc

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FazIxVGlWOThjdXM

ĐỀ THI HSK1 SỐ 7:

Đề thi:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FcHNZNk11WmN0TG8

Đáp án:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FeUdoa3lqQ19wbjg

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FMGFBZTYyb0pJMWs

ĐỀ THI HSK1 SỐ 8:

Đề thi:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-Fb29Cem1hVzgwZU0

Đáp án:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FR1Y5Qi1zbVdoZTQ

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FUkZBTTdYTjVDUXM

ĐỀ THI HSK1 SỐ 9:

Đề thi:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FcjY1ZzNzQVpIR28

Đáp án:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FUi1LSHRtU1dRbzA

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FQ0xiVGloeDV5VWc

ĐỀ THI HSK1 SỐ 10:

Đề thi:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FejR0OVVGSG9MM2c

Đáp án:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FOUx3TDYwU3V2S0E

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FRzNSMTdLNVQ5QzQ

ĐỀ THI HSK1 SỐ 11:

Đề thi:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FSURiTWNUc2Q3WFE

Đáp án:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FOWxsODNXcV9MSTA

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FbkRqcmRsbDJacDQ

ĐỀ THI HSK1 SỐ 12:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FMXc5UTVWNXlQTWs

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FSFZtWVdfcnB2SUU

2.Tuyển tập đề thi HSK 2

Đề thi HSK2 phù hợp với các bạn đang theo học giáo trình Hán ngữ quyển 2giáo trình boya sơ cấp. Đây là các mẫu đề thi sát với đề thi trong thực tế, các bạn làm quen và ôn luyện để tăng thêm vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản cho mình nhé. Chúc các bạn thành công

ĐỀ THI HSK2 SỐ 1:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FbW1ZS2lMU0o4OEU

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FN1dnb3FHOE1fZzQ

ĐỀ THI HSK2 SỐ 2:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FbjVqblMzREtoNm8

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FVjJqZDNvWW94czQ

ĐỀ THI HSK2 SỐ 3:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FbVV6RllxVGRwLTA

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-Fb2oxX3JOTkRwNUk

ĐỀ THI HSK2 SỐ 4:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FdDBTQTRXb09YZDQ

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FYVdCSmN2dndCZXM

ĐỀ THI HSK2 SỐ 5:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FUVJvYjBTZUFNcVE

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FakU0UHJpdGlqMm8

ĐỀ THI HSK2 SỐ 6:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FWjRUa2ltN3IyeWc

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FZEFEeHBhbVlzN2M

ĐỀ THI HSK2 SỐ 7:

Đề thi:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FNFRTM0wwemJ5LWM

Đáp án:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FQVdja3RRU2Qxd1U

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FQ3VhUm9yck5majg

ĐỀ THI HSK2 SỐ 8:

Đề thi:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FY3hyd3RRQ1Y3WFk

Đáp án:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FNDU3NU4zNndEOVU

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-Fa1BlWkdPWmlvREE

ĐỀ THI HSK2 SỐ 9:

Đề thi:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FMk1SV091UWV5U0E

Đáp án:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FR0Iyd0xfODVKY3M

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FRUlZRnY5N1hNRlU

ĐỀ THI HSK2 SỐ 10:

Đề thi:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FNXFTSUNNZVFGcWs

Đáp án:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FejZTNG1Gb2pPZmM

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FMUxKTmhEUXZPUjA

ĐỀ THI HSK2 SỐ 11:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FMVZxWlFOWG1lUEE

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FeHFxWDNOWXdubEk

ĐỀ THI HSK2 SỐ 12:

Đề thi:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FMXBYc0ZZdnVzNDQ

Đáp án:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FUm9ZTHFNTS1XcmM

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FOHNxS1Y0aGoxWHM

3. Tuyển tập đề thi HSK 3

 

ĐỀ THI HSK3 SỐ 1:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FWktGLWpYQ2QwMG8

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FSi01ekVXci10eW8

ĐỀ THI HSK3 SỐ 2:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FSjRWeGRGaUhOaTA

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-Fc2hDWHV0NmxCZ28

ĐỀ THI HSK3 SỐ 3:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FbGZwZmNJRTQxc00

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FZ1lkaE41dG42TzQ

ĐỀ THI HSK3 SỐ 4:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FR3lobDlzVHUyVTA

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FNkI2T0hIdmE5ZEE

ĐỀ THI HSK3 SỐ 5:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-Fb0pKMk5fMFpaSE0

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FMXJWOWZiZ1gyS2c

ĐỀ THI HSK3 SỐ 6:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FTUIxMWV4NFFYX28

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FcWQyaVhFY2RQQzg

ĐỀ THI HSK3 SỐ 7:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FVWFOVWpLVDdiWXc

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FUXpCMVB2Z0JHelU

Đáp án:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FNlVSanVIbHRMUm8

ĐỀ THI HSK3 SỐ 8:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FblA1NUZIQ1hxcWs

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FVlUtNGV2WDVCT2M

ĐỀ THI HSK3 SỐ 9:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FTndoaHg2OVJpNm8

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FMENMbXRrUVRsQ0U

ĐỀ THI HSK3 SỐ 10:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FbHVuWlZSd1hFVmM

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FWEd3YlZEUDhaNEk

ĐỀ THI HSK3 SỐ 11:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FLUVEd2lHazg3ems

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FMU1jVHNlczdOWVE

ĐỀ THI HSK3 SỐ 12:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FcU1HQ0hJcE11Y00

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FbTVaU21lRGZTSHc

ĐỀ THI HSK3 SỐ 13:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FUEY0bkVSRDN5X2M

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FZ0VDcDJGLU9HcXc

ĐỀ THI HSK3 SỐ 14:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FYWJzdE14WnB1MUU

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FQ1NtZ0hSdkwzUnc

4. Tuyển tập đề thi HSK 4

ĐỀ THI HSK-4 SỐ 1:

File pdf và mp3:

https://drive.google.com/drive/folders/1DfHwtmGgtyxnqycWVApbEE95qqYqAUeL

ĐỀ THI HSK-4 SỐ 2:

File pdf và mp3:

https://drive.google.com/drive/folders/1JirZU8V_12-emo9FHrEEmlLoSFqnbTBq

ĐỀ THI HSK-4 SỐ 3:

File pdf và mp3:

https://drive.google.com/drive/folders/1WI_ihau7Q1xzeQLL5n5Qsiv2m-zZwZYC

ĐỀ THI HSK-4 SỐ 4:

File pdf và mp3:

https://drive.google.com/drive/folders/1mh5CNuXngC-Orpx-8qpagM4tMlvw5JLN

ĐỀ THI HSK-4 SỐ 5:

File pdf và mp3:

https://drive.google.com/drive/folders/1OJsfvGs9c-h_307Idfth05lDUiABn5FM

ĐỀ THI HSK-4 SỐ 6:

File pdf và mp3:

https://drive.google.com/drive/folders/1Tbi2vO2WVgBFFSY3Ed9tkK-iPjAOqGx9

ĐỀ THI HSK-4 SỐ 7:

File pdf và mp3:

https://drive.google.com/drive/folders/1SlJpYgas4hF2f3o_Cf9BtAKmuB8MpmgQ

ĐỀ THI HSK-4 SỐ 8:

File pdf và mp3:

https://drive.google.com/drive/folders/1aWeKIQLQNPlJnYxRlrdKKWKxUR3ptyRi

ĐỀ THI HSK-4 SỐ 9:

File pdf và mp3:

https://drive.google.com/drive/folders/1l9UOVFbIL5Q28vPGh4OoBeg5dIHfwOPq

ĐỀ THI HSK-4 SỐ 10:

File pdf và mp3:

https://drive.google.com/drive/folders/1VBnGhbI4S47wc77edODYBwn6Di0Tjtq3

ĐỀ THI HSK-4 SỐ 11:

File pdf và mp3:

https://drive.google.com/drive/folders/1lFKOjM7GVn2v_EqHKSsQnS03KafnCFjj

ĐỀ THI HSK-4 SỐ 12:

File pdf và mp3:

https://drive.google.com/drive/folders/1DGlSo2UgaiwZxRU0dbApGcjQRXv-umyI

5. Tuyển tập đề thi HSK 5

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 1:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1IyJALMUHK4aCJrwVrftFePR_OuZH8WHo/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1xdgxop1QeOJoy2IIHDn3P1g_qnz9mEtU/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 2:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1ROl4Yvh0T5c-h8uaWuwu9Q_vF9xlPWXp/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1ZP2Ip6MM8Nfw8r8j5vLccOW5N9tRO2KG/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 3:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1xXGF9Re8sqi8xPpFAyEtTa18Uw7T2DFB/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1SYrnTTs7wrJcAbqao04xui5iSYI0aSJD/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 4:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1A2BgyRaO2m2y5_CrtbOG2QhCNHZPT3wb/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1xgutsBQKg89Br6hHb9KkEyQVfi4u1xva/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 5:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/19sWwxNDVeNbjNTBVvFMS9dW-bW9JaFy_/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1xI2-x5GHd1pNbwYB_Z3EB7adwfDFLjRI/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 6:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1034No73tr5QsvyglEA-LK8l486tdh--k/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1ZT2xflejadPGeH1JoK-8HS7v03C5HmKG/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 7:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1iXTmHFGICZ-kSnc9O5J0QX18ZeC11rgT/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1nKVIYH9nJacEmgNFqkZZRwyvYsl1ndOq/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 8:

Đề thi:

https://drive.google.com/file/d/1mnc8Au0j8BIP03y7rsNtPlwCFA6VQXNN/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1S9u59fw59DsU6iOVC26x_tLRJYfzoCeh/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 9:

Đề thi:

https://drive.google.com/file/d/1nYP2Nr4r6r0kXF9Xpwu1DEXnSbybEbz-/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1KTDvCbcD9Tdrvv6cv3tsdRUxz8tUJ7gk/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 10:

Đề thi:

https://drive.google.com/file/d/1VIKLyUAPLaF_wVIru4SebV7jqIn4SxgH/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1jp5_ydyqKCCCU8whU-pDSX5J2chpqbXf/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 11:

Đề thi:

https://drive.google.com/file/d/1roHBXqquLi7FX4C-7pdM3_T1u7FMvUXZ/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1rvnJ5xBRzWcNB84FRQCqThD8Y8iyIbLC/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 12:

Đề thi:

https://drive.google.com/file/d/101BFNN6sjTBVFyAOVitlIP-yagFax07E/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1OI2ciJTw-3bi0G5yUsf39rGnH8r6AZcp/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 13:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1tQ2K5IKtMOEZp7uDHbDnj2ZArET4FP04/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1v-UNh5Y-JcjMS95FzCvxdrqGALU5fpM9/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 14:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1nqKqv8CinpxEtJYZEU26bsxFXTDzFdV5/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1dAoXfN_INf7lZ-BFotJ9h2TBKY6OBI9T/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 15:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1H6ARF-Gxb86kszFYYLFJp3LL50XBjEUB/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1j6FIQXOh2OgOYhfuSeiMy7MTsLhWzlTQ/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 16:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1tQ2K5IKtMOEZp7uDHbDnj2ZArET4FP04/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1v-UNh5Y-JcjMS95FzCvxdrqGALU5fpM9/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 17:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/16qz-own2uNm9U6vcoWOWXxYdNAe7c2Tp/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1N-2SZs1gre3FWICZK1ybWOwmyvj5pbsb/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 18:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1W0_s-udUmZPu95EHPlT3wtp-_hCRMgQy/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1RAVvAXSDrC4PcLrQdzU6_WtYH750nF1Z/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 19:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1uBdqohaIHU20HwPL15iHhpVOSfOeBQCm/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1L55fNRuCyDl79KMfOkZp0hbp3P076sAX/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 20:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1M2h2zV-i4j5oLjo3tP6qLZui7iCHZoxJ/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1bJV3Y-FjrKehljJdbfHHBJ35v5Dr-_9i/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 21:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/16Dsr4DuwN_LkqKutgIas-r-5YouVotdA/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1--8yqjuhLG3vuaBWsptc21C1A8f6mYFo/view

ĐỀ THI HSK-5 SỐ 22:

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1aOmWmlDsa1Om1-hErH6sAvRm32CFBVqv/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1xLjFO69q_o9RgO6GkBsB7nJyZytUFLq1/view

6. Tuyển tập đề thi HSK 6

File pdf (đã kèm đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1M5tr1l4DKwGJ7ILdhVuFStWr4WDuWBFB/view

File nghe mp3:

https://drive.google.com/file/d/1Ml3rNMNJp1lFPEGJv3ovIpuiR_jt72Ay/view

Chúc các bạn ôn luyện và thi thật tốt nhé! 

Hotline: 0979 949 145