Home » Khóa học trực tuyến

Khóa học trực tuyến

Khoá học Tiếng Trung trung cấp 2

Khóa học tiếng Trung online Trung cấp 5 kỹ năng là khóa học dành cho người muốn nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng đánh máy. Khóa học này sẽ tập trung đào tạo toàn diện 5 kĩ năng nghe- nói- đọc- viết – đánh máy, học phát âm tiếng Trung chuẩn luyện và giải đề thi HSK. Kết thúc khóa học học viên sẽ có một nền móng vững chắc làm tiền đề để chinh phục những mục tiêu cao hơn trong tiếng Trung.

Khoá học Tiếng Trung trung cấp 2 Read More »

Khoá học Tiếng Trung cao cấp 2

Khóa học tiếng Trung online cao cấp 5 kỹ năng tại trung tâm tiếng Trung Online Zhong Ruan ra đời nhằm giúp người học chinh phục những đỉnh cao khác của tiếng Trung. Với lộ trình tinh giản cùng phương pháp hiệu quả giúp người học đạt được mục tiêu đề ra ban đầu sau khi kết thúc khóa học.

Khoá học Tiếng Trung cao cấp 2 Read More »

Khoá học Tiếng Trung cao cấp 1

Khóa học tiếng Trung online cao cấp 5 kỹ năng tại trung tâm tiếng Trung Online Zhong Ruan ra đời nhằm giúp người học chinh phục những đỉnh cao khác của tiếng Trung. Với lộ trình tinh giản cùng phương pháp hiệu quả giúp người học đạt được mục tiêu đề ra ban đầu sau khi kết thúc khóa học.

Khoá học Tiếng Trung cao cấp 1 Read More »

Khoá học Tiếng Trung trung cấp 1

Khóa học tiếng Trung online Trung cấp 5 kỹ năng là khóa học dành cho người muốn nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng đánh máy. Khóa học này sẽ tập trung đào tạo toàn diện 5 kĩ năng nghe- nói- đọc- viết – đánh máy, học phát âm tiếng Trung chuẩn luyện và giải đề thi HSK. Kết thúc khóa học học viên sẽ có một nền móng vững chắc làm tiền đề để chinh phục những mục tiêu cao hơn trong tiếng Trung.

Khoá học Tiếng Trung trung cấp 1 Read More »

Chính sách của Tiếng Trung Online ZHONG RUAN không cho phép sao chép nội dung của Website, rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Scroll to Top
0979.949.145