Home » [NGỮ PHÁP] PHÂN BIỆT 还是 và 或者 TRONG TIẾNG TRUNG|ZHONG RUAN|

[NGỮ PHÁP] PHÂN BIỆT 还是 và 或者 TRONG TIẾNG TRUNG|ZHONG RUAN|

[Ngữ pháp] Phân Biệt 还是或者 Trong Tiếng Trung

Bài viết hôm nay tiếng Trung Online Zhong Ruan sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách để “phân biệt 还是或者” trong tiếng Trung. Cả 还是或者 đều mang cùng một nghĩa, như cách dùng của chúng lại khác nhau. Vậy mỗi từ có cách dùng ra sao? 或者 có nghĩa là gì? Và phân biệt chúng như thế nào? Thì cũng xem bài viết dưới đây nhé! Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích thật nhiều cho các bạn học tiếng Trung.

1. CÁCH DÙNG 还是 TRONG TIẾNG TRUNG

还是: có thể đóng vai trò làm phó từ hoặc liên từ trong một câu.

** Nếu là phó từ

– Được mang nghĩa là: vẫn, vẫn còn

– Dùng để biểu thị hành động, trạng thái đó vẫn còn đang duy trì, để nhấn mạnh. Biểu thị sự hy vọng, kì vọng, mong muốn.

例如:

1. 这么多年不见,我的老朋友还是那么年轻。

2. 我学汉字,学了好几天还是没记得住。

3. 我爸已经到这年龄了,还是第一次坐飞机。

Ví dụ:

+ 多年不见,她还是那么年轻漂亮。

/ Duōnián bùjiàn, tā háishì nàme niánqīng piàoliang. /

Nhiều năm không gặp, cô ấy vẫn trẻ đẹp như vậy.

** Nếu là liên từ

– Được mang nghĩ là: hay là, hoặc, hoặc là

– Dùng để liên kết hai hay nhiều các cụm từ, các từ phân câu và câu tạo. Nó thường được sử dụng trong các câu nghi vấn. Ngoài ra còn liên kết hai hay nhiều sự vật, tình huống để chúng ta lựa chọn.

例如

1. 中午你想出去吃饭还是点饭。

2. 你想骑摩托车还是坐汽车。

Ví dụ:

+ 你吃面条还是米饭?

/ Nǐ chī miàntiáo háishì mǐfàn? /

Bạn ăn mì hay là ăn cơm?

2. 或者 TRONG TIẾNG TRUNG CÓ NGHĨA LÀ GÌ

或者 đóng vai trò là liên từ trong câu. Mang nghĩa là “hay là”, “hoặc là”.

或者 liên kết hai hay nhiều từ, cụm từ, phân để tạo thành mối quan hệ bình đẳng. Hoặc dùng để biểu thị hai hay nhiều sự vật cùng tồn tại, xuất hiện để lựa chọn. Thường được dùng trong câu trần thuật

例如:  

1. 我打算明天或者后天去看看我闺蜜。

2. .不管是我,是你最好的朋友,或者你爸妈,只有你个人有可能解决这件事。

3. .早餐我常吃饭或者面包因为做的非常简单。

3. PHÂN BIỆT 还是或者

Bảng phân biệt này bao gồm điểm giống và khác nhau giữa 还是或者.

SO SÁNH

还是 [Phó từ, liên từ].

或者 [Liên từ].

Giống Nhau

+ Khi là liên từ, đều biểu thị nghĩa hay là, hoặc là

+ Đều có thể dùng sau “无论不论不管”.

Khác Nhau

+ Thường dùng trong câu nghi vấn

例如:你喜欢用电脑还是用手机?

+ Chỉ có thể dùng trong câu trần thuật

例如:明天去或者今天下午去都行。

+ Có cách dùng của phó từ, khi đó mang nghĩa “vẫn còn, vẫn là”

例如:天气预报说今天还是下雨你出去记得带伞

+ Không có cách dùng này

Trên đây là toàn bộ NGỮ PHÁP về “Phân Biệt 还是或者 Trong Tiếng Trung” mà tiếng Trung Online Zhong Ruan gửi đến các bạn. Bài viết này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc học tiếng Trung. Mong rằng các bạn sẽ thích bài viết này.

Muốn tìm hiểu thêm về các khóa học online của tiếng Trung online Zhong Ruan thì có thể liên hệ:

+ Email: [email protected]

+ Hotline: 0979 949 145

+ Facebook: https://www.facebook.com/tiengtrungonlinezhongruan

+ Youtube: https://www.youtube.com/c/Ti%E1%BA%BFngtrungOnlineZhongRuan

Muốn tìm hiểu thêm về tiếng Trung online Zhong Ruan hãy xem tại đây

Chính sách của Tiếng Trung Online ZHONG RUAN không cho phép sao chép nội dung của Website, rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Scroll to Top
0979.949.145